Köszöntünk a Szokolyai Baptista Gyülekezet honlapján. Látogass el hozzánk személyesen is!

 

Írások

írások

Elvégeztetett!

János evangéliuma 19:28-37

Krisztus életében tett kijelentései, szavai az Ő kereszthalálában kapnak igazi értelmet.

„Én vagyok az út, igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam” – „én vagyok a juhok ajtaja”- „én vagyok az igazi szőlőtő” és még sorolhatnánk.

Ezeknek a kijelentéseknek is mind a kereszthalála nyújt értelmet. Az Ő vére az az életnedv, ami táplál, az Ő halála az az ajtó melyen váltsághalálát elfogadva a mennybe léphetünk, az Atyához való utat is az ő keresztje jelzi.

Önfeláldozásában látjuk meg azt is, hogy Ő a jó pásztor, aki életét adja az övéiért, hogy Ő igazi barát, és Istennek megváltó báránya. Vannak akik azt mondják, ha Krisztus Urunk ruháját elvették, akkor mezítelenül volt a kereszten. A festményeken látható ágyékkötő inkább tiszteletből, sem mint hitelességből fakad. Ez megszégyenítés, sőt meggyalázást jelentett. Miért történt ez?

Ő azért halt meg, hogy az embertől elvegye a bűn miatti mezítelenség szégyenét, rútságát és félelmét. Ő vállalta a bűn gyalázatát és szégyenét, hogy minket, akiket a bűn meggyalázott, tisztán és szentül állítson maga elé. Azért lett mezítelen, hogy mi felöltözhessünk. A Galata 3:27 szerint a benne való hit által „Krisztust öltözzük fel”. A szenvedéstörténet utolsó mondata ez: „Néznek majd arra, akit átszúrtak ( általszegeztek)”. Mit jelent az általszegezettre nézni? Ez attól függ hogyan nézek rá! Lehet: - Közömbösen - Legfeljebb emberi szánalommal - Úgy, hogy mindennek vége - Gyűlölettel és kárörömmel - Kétkedve és hitetlenül

De: Lehet HITTEL is! Aki „Jézust keresztjén hittel szemléli, üdvhöz jön azon órában”. Ez az egyetlen út a megmenekülésre! Ragadd meg a lehetőséget!

L.Á.

2016. NAGYPÉNTEK

Címünk: 2624 Szokolya, Dózsa György u. 3.

Videóajánló