Köszöntünk a Szokolyai Baptista Gyülekezet honlapján. Látogass el hozzánk személyesen is!

 

Egy éves a Szokolyai Royal Rangers

Egy éve indult a Szokolyai Royal Rangers, ennek apropóján is készült interjú Révuti Norbert tollából Aradi Zsuzsival, aki a 37-es törzs törzsvezetője.

Egy éve működik a Royal Rangers Magyarország 37-es törzse Szokolyán, amely nyári táborokkal, másfél-kéthavonkénti túrákkal és heti rendszerességgel tartott játékos foglalkozásokkal támogatja a környékbeli gyerekek testi, lelki, szellemi és társadalmi fejlődését és amelynek lényege a természetközeliség, valamint a keresztény értékrenden alapuló közösségi élet. Aradi Zsuzsanna törzsvezetővel beszélgettünk.  

- Honnan ered a Royal Rangers?
- Az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban egy John Barnes nevű ember álmodta meg ezt a keresztény alapokra épülő gyermek és ifjúsági közösséget. Ebben az időszakban élte virágkorát a hippi mozgalom, ezzel szemben nyújtott alternatívát a fiatalok számára a kezdeményezés, amely gyökereiben valószínűleg a cserkészmozgalomhoz köthető, de Barnes további tartalmi elemekkel egészítette ki. A Royal Rangers konkrétan az Assemblies of God: az Amerikai Pünkösdi Egyházból ered, Magyarországra is ezen a vonalon, Németországon keresztül érkezett huszonhét évvel ezelőtt, majd egyre több baptista gyülekezet csatlakozott hozzá. Tavaly az első nagyegyházi, református Royal Rangers törzs is megalakult, mégpedig Gödöllőn. Érdekesség, hogy míg az USA-ban a Royal Rangers csak fiúk számára élő lehetőség, Európában lányok és fiúk egyaránt részt vehetnek benne.

- Nagy vonalakban tehát leginkább a cserkészethez hasonlítható?
- A pedagógiája igen. Barnes álomban kapta meg a csillag szimbólumot, ami a Rangers emblémája lett, később ennek jelentése alapján építette fel a misszió fő irányultságait. Négy fejlődési területet nevezett meg a fiatalokra nézve: a testit, a lelkit, a szellemit és a társadalmit. A pedagógiája is ezekre koncentrál, illetve terjed ki. Mivel az egész keresztény alapokon nyugszik, négy hitelvi igazság a másik csillag jelentése: a megtérés, a szentlélek-keresztség, a hit általi gyógyulás és Jézus visszajövetele. A kék csillag pedig a Ranger tulajdonságait szimbolizálja, aki éber, tiszta, becsületes és bátor, valamint hűséges, udvarias, engedelmes és lelkiségben élő. Ez az embléma jelenik meg az ingünkön, illetve ez a Royal Rangers Keresztény Vándorok Ifjúsági Egyesület logója.

- Hogyan lettél törzsvezető?
- A férjem révén csöppentem bele, aki tizenhat éves kora óta rangerködik. Amikor megismerkedtünk, engem is hívott, tehát már felnőttként lettem Ranger. Először ifi lánycsoportot vezettem Budapesten, de amikor megszülettek a gyerekeink, illetve Börzsönyligetre költöztünk, évekig nem vettem részt a munkában. Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, körülnéztünk, hol működik a legközelebbi törzs, mert szerettük volna, ha ők már ebben nőnek fel. Így találtunk a veresegyházi törzsre, akikhez hamarosan csatlakoztunk is. Ha már oda-vissza szállítottam a gyerkőcöket és vártam rájuk, megkérdeztem, miben segíthetek, míg végül csoportvezető lettem. Gáspár Botond, a Szokolyai Baptista Gyülekezet lelkipásztora akkoriban ott gyakornokoskodott, látta, mennyire klassz ez az egész a gyerekek és fiatalok számára, ezért elhatározta, hogy ahol majd letelepszik, ott támogatni fogja hasonló közösség létrejöttét. Nem ismertük egymást, csak hallott rólam, így amikor Szokolyára került, megkeresett. Egy törzs megalapításához viszont több felnőtt részvétele szükséges. Az elsők között Mikulán Niki csatlakozott, aki pedagógiai asszisztensként dolgozik a szokolyai Cseh Péter Általános Iskolában, így jól ismeri a gyereket és a szülőket is. Botond és Niki lelkesedése, majd Fülöp Balázs elköteleződése akkora lökést adott, hogy meghívtuk az országos vezetőt egy beszélgetésre, majd leültünk kigondolni a konkrétumokat. Hamarosan több vezető is csatlakozott hozzánk: már a kezdetektől Katona Illés Vácról, és Nyári Tamás, majd Ambrusné Balázs Borbála, Jóföldi Abigail és idősebb Fülöp Balázs. Azóta négyen már az országos vezetőképző tábort is elvégezték.

- Mi mindent kell tudnia egy vezetőnek, miből áll a képzés?
- Ez egy tömény négynapos képzés, amely rengeteg területen megadja az alapokat, illetve sok, a későbbiek során is tanulmányozható anyagot biztosít. Többek között vezetéselmélet, pedagógia, egészségügyi és táborozási ismeretek, tábor- és túraszervezés és az ezekhez kapcsolódó gyakorlati képzés az, ami a gerincét alkotja. A gyorstalpaló során végülis egy átfogó képet kapunk egy Ranger-csoport vezetéséről és a misszió lényegéről.

- Jelenleg hányan vagytok a szokolyai törzsben?
- A vezetők és a felnőtt segítők nagyjából tízen, a gyerekek pedig úgy ötvenen.

- Ők mind szokolyai gyerekek?
- Nem mind, járnak néhányan Verőcéről és Kismarosról is. Alsósokkal indultunk tavaly, részt vettünk Szokolyán az iskolai szülői értekezleteken, ahol elmondtuk, miről szól majd a törzs élete. Azóta sokan csatlakoztak és csak kevesen morzsolódtak le.

- A nem keresztény családok gyermekeit is el tudjátok érni?
- Igen, világnézettől függetlenül értékelik azokat az életközeli élményeket, amiket egy ilyen közegben egy gyerek megtapasztalhat.

- Milyen sűrűn történnek a foglalkozások?
- Hetente. A törzs egy nagyobb egység, azon belül csoportok működnek: korcsoportonként osztjuk el a gyerekeket. Hat-kilenc, kilenc-tizenkettő és a tizenkettő pluszosok, azaz tizenkettő-tizenöt és tizenöt-tizennyolc évesek. Utóbbi korosztályú csoportok Szokolyán egyelőre még nincsenek, de majd szépen belenőnek a mostani kisebbek.  Mivel néhány nagyobb gyerek is érdeklődött, őket csoporttagként, de már amolyan kis csoportvezetőként, csoportsegítőként látjuk szívesen a foglalkozásokon. Később esetleg részt is vehetnek egy junior vezetőképzésen, hogy hivatalosan is istápolhassák a csoportokat.

- Mi történik a foglalkozásokon?
- Általában másfél-kéthavonta szervezünk „akcióprogramot”, főként kirándulást, de tavaly barlangásztunk is. Túl sok szombatot nem szeretnénk terhelni, hiszen a családok jellemzően olyankor tudnak együtt lenni. A rendszeres csoportfoglalkozásokat péntekenként tartjuk, akárcsak a törzsi találkozókat. Utóbbiakon kicsit több tevékenységet végzünk együtt, nagyobb csapatban. A csoportfoglalkozásokon mindenki a saját korosztályával vesz részt, ezekre pedagógiai programunk is született. A nagyobbak egy próbarendszeren haladnak végig az erre a célra készült próbakönyvük alapján. Ebben tűzgyújtási, természetismereti, elsősegélynyújtási, túrázási, kötözési-csomózási és bibliaismereti tudnivalók és feladatok találhatóak, amelyeket egy-egy újabb kivarróért fél év alatt kell elsajátítani, illetve teljesíteni. A kicsik a Kisvándor füzetet tanulmányozzák, amely egy-egy fél év alatt teljesíthető interaktív ismeretterjesztő kiadvány (hat ilyen füzet áll rendelkezésre, három év anyaga). Mindezek mellett rengeteget játszunk. Természetesen a gyerekek ezt szeretik a legjobban és persze a nasit, csoportfoglalkozás közben eszegetünk is.

- Milyen anyagi támogatásból valósul meg mindez?
- A foglalkozások nem igazán igényelnek pénzt. A Próba- és a Kisvándor füzetet mindenki megveszi magának, azt a kis lekváros kalácsot, vagy rágcsát, amit elfogyasztunk, a vezetők hozzák, de kaptunk már adományt is a Baptista Szeretetszolgálattól. Az indulásunkat a Szokolyai Baptista Gyülekezet támogatta azzal is, hogy megelőlegezte, sőt részben finanszírozta a kezdéshez szükséges Próbafüzeteket, Kisvándor füzeteket és nyakkendőket, és helyszínt biztosít a rendszeres foglalkozásokhoz. A tábori felszereléseket eddig önerőből szereztük be.

- A tevékenységeitek alapján úgy tűnik, mintha kicsit kiegészítenétek az iskolai tananyagot is. Jó látom?
- Ez is igaz, illetve sokszor az iskolában szerzett tudást mélyítjük el.

- Mi motivál, hogy részt vegyél a törzs életében?
- Elsősorban a gyerekeim. Szeretném, ha egy biztonságot nyújtó közösségben nőnének fel, hogy hasznos dolgokat tanuljanak és ne óriási vargabetűket járjanak be a világban. Szeretném, ha egy stabil, természetközeli, keresztény értékrendet sajátítanának el.

- Amikor az egészet kezdted, még nem voltak gyerekeid, ha jól értettem.
- Akkor a férjem motivált, ő volt annyira lelkes, hogy nem tudtam kimaradni. Persze a keresztény értékrendem már akkor is megvolt.

- Van-e felekezeti színezete a Rangersnek?
- A Szokolyai 37-es Royal Rangers Törzs a faluban felekezetközi cserkészetként működik, azonban minden törzs indulása és működése mögött áll egy konkrét fenntartó, támogató gyülekezet, amely számunkra a Szokolyai Baptista Gyülekezet. A törzsben együtt szolgálnak különböző keresztény közösségekbe járó csoportvezetők (jelenleg baptista és református közösségbe tartozók). Fontosnak tartom, hogy mindhárom szokolyai felkezet támogatását bírjuk: a baptista lelkipásztor csoportvezetőként is teljes vállszélességgel részt vesz a munkában, a református lelkipásztorral: Tamás Balázzsal is jó a kapcsolat, az első kirándulásunkon elkísért bennünket és lelki üzenettel készült számunkra, illetve többször ad otthont rendezvényünknek a református táborhely. A katolikus pap, Áron atya is örömmel támogatja a munkánkat, részt vett és bátorított minket az első ünnepélyes Ranger avatónkon és a 2022-es évkezdő túránkon elkísért, és lelki üzenettel indította az új évünket.

- Mivel nem ma kezdted a „szakmát”, gondolom, nőttek már fel a szárnyaid alatt gyerekek. Figyelemmel kíséred, velük mi történt, milyen utat jártak be azóta?
- Az első csoportom egyik tagja néhány hete házasodott meg, az esküvőjén mi is részt vettünk, de már több, egykori „gyerekem” férjhez ment, van, aki épp gyereket vár, valaki már gyerekeket nevel. Jó őket látni, követem az életüket. Persze nem mindenkinek sikerült megúsznia a vargabetűket, de azt látom, hogy az alap értékrend azért mélyen beégett, szívesen emlegetik a közös élményeket, illetve a saját gyerekeik számára keresik a kapcsolódási lehetőségeket valamely törzshöz. A Royal Rangers egy igazodási pont az életünkben.

- Milyen tervei vannak a szokolyai közösségnek?
- A törzsi élet folyamatosságán dolgozunk, hogy akik velünk vannak, megmaradjanak és közben növekedni is tudjunk. Szeretnénk egy nagyobb területet kialakítani, amely Ranger-tanyaként működhet, hiszen egyelőre a baptista imaház körüli udvarokon, termekben mozgunk, ami ilyen sok gyereknek esetenként kicsit szűkös, ügyesen kell gazdálkodnunk vele. A lényeg, hogy a lelkesedésünk megmaradjon, esetleg még nőjön is.

- Támogatásokat tudtok fogadni?
- Ilyen értelemben nem áll mögöttünk szervezet, de természetesen tudunk fogadni, volt is már rá példa, amit itt is köszönünk. Ha konkrét eszközbeszerzésre kerül sor, jelezni fogjuk a támogatás lehetőségét.

- Nagyjából hány törzs működik az országban?
- A Royal Rangers Szokolya egy nagy, országos egyesület kicsiny része. Az országban, illetve a régióban is egyre több törzs alakul, talán már a negyvenegy-negyvenkettedik, és ha néhány „alszik” is közülük, harminc feletti azok száma, ahol folyamatos munka folyik. Ez többszáz gyereket jelent országos szinten.

- Léteznek-e nemzetközi kapcsolatok a mozgalmat illetően?
- Főként a csehekkel, az erdélyiekkel és a németekkel voltak már közös, országos programjaink, illetve négyévente rendezik az Eurocampet, amely a Ranger törzsek összeurópai találkozója, és amelyet legközelebb, 2024-ben Magyarországon rendezünk, valószínűleg Veresegyházán. Mi nagyon készülünk rá.

Révuti Norbert

Nyomtatás E-mail